2/2017 Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo – Upos S.A.

Numer raportu: 2/2017, Data publikacji: 9 stycznia 2017,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emitenta Pana Mariusza Nowaka i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys przekazany przez Pana Mariusza Nowaka.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

____________________________

Martin Oxley
Prezes Zarządu