12/2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Numer raportu: 12/2016, Data publikacji: 18 maja 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 18 maja 2016 roku otrzymał od Pana Jana Woźniaka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 13 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu