7/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015

Numer raportu: 7/2016, Data publikacji: 13 kwietnia 2016,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego Emitenta za rok obrotowy 2015.

Nowy termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015, pierwotnie wyznaczony na dzień 5 kwietnia 2016 roku, a następnie 15 kwietnia 2016 roku, został zaktualizowany i ustalony na dzień 29 kwietnia 2016 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu