1/2016 Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku – Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2016 roku będą publikowane w następujących terminach:

Raporty roczne:

  1. Raport roczny jednostkowy za rok 2015 – w dniu 04 marca 2016 roku;
  2. Raport roczny skonsolidowany za rok 2015 - w dniu 05 kwietnia 2016 roku.

Raporty kwartalne:

  1. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2015 roku - w dniu 15 lutego 2016 roku;
  2. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2016 roku - w dniu 16 maja 2016 roku;
  3. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2016 roku - w dniu 15 sierpnia 2016 roku;
  4. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2016 roku - w dniu 14 listopada 2016 roku.

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu