19/2015 Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 19/2015, Data publikacji: 1 czerwca 2015,

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka"), informuje, iż w związku z kończącym się okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na rzecz Spółki, ww. umowa została wydłużona poprzez zawarcie w dniu dzisiejszym aneksu, który obowiązywać będzie od dnia 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu