12/2014 Wygaśnięcie i przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 12/2014, Data publikacji: 30 maja 2014,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że z dniem 31 maja 2014r., wygasa umowa ze Spółką Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniącą funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym została obustronnie podpisana umowa o kontynuacji współpracy, której przedmiotem jest wprowadzenie na rynek NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych Emitenta. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.05.2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu