20/2013 Zawiadomienie o zarejestrowaniu połączeniu spółek zależnych Emitenta

Numer raportu: 20/2013, Data publikacji: 2 grudnia 2013,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2013 z dnia 8 października 2013 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („GEU", „Emitent") informuje o zarejestrowaniu w dniu 2 grudnia 2013 roku połączenia dwóch spółek 100% zależnych od Emitenta, tj. Exorigo – Upos Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółka przejmująca („EU Services") oraz Exorigo – Upos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółka przejmowana („Exorigo – Upos").

Zgodnie z ustalonym planem połączenia, połączenie nastąpiło w myśl art. 492 §1 pkt (1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Exorigo-Upos jako spółki przejmowanej na EU Services jako spółkę przejmującą w zamian za udziały, które EU Services wydała GEU jako jedynemu wspólnikowi Exorigo-Upos („Połączenie").

Z chwilą rejestracji Połączenia, zgodnie z art. 494 §1 KSH, EU Services wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki Exorigo – Upos.

Jednocześnie Emitent informuje, że z chwilą Połączenia nastąpiła zmiana dotychczasowej firmy (nazwy) spółki przejmującej na Exorigo – Upos Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk