11/2013 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupa Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 11/2013, Data publikacji: 28 czerwca 2013,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od podjęcia żadnej uchwały. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załącznik: Treść uchwał podjętych na NWZA Emitenta w dniu 28 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu