3/2013 Daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Numer raportu: 3/2013, Data publikacji: 13 maja 2013,

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2013 roku będą publikowane w następujących terminach:

  • Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2013 roku - w dniu 15 maja 2013.
  • Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2013 roku - w dniu 14 sierpnia 2013.
  • Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2013 roku - w dniu 14 listopada 2013.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu