EBI

16/2018 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku, w załączeniu przekazuje tekst jednolity st... czytaj więcej..

EBI

15/2018 Powołanie członków Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A. na nową kadencję

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 11 czerwca 2018 roku na nową III kadencję powołana została ... czytaj więcej..

EBI

14/2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku Z... czytaj więcej..

EBI

13/2018 Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za... czytaj więcej..

EBI

Raport EBI 12/2018

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgro... czytaj więcej..EBI

Raport EBI nr 11/2018

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emitenta Pana Michała Halwę i powierzyła mu funkcję Członka... czytaj więcej..


EBI

10/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 10/2018, Data publikacji: 15 maja 2018, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2018 roku na godzinę... czytaj więcej..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2018

Raport EBI NR 9/2018 Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwar... czytaj więcej..


EBI

Raport EBI nr 8/2018 – Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupa Exorigo-Upos S.A.

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) powiadamia, że w dniu 27 marca 2018 roku Spółka otrzymała informację o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego po rozpatrzeniu wniosku Spółki  z dni... czytaj więcej..

EBI

GRUPA EXORIGO-UPOS SA (7/2018) - EBI

  Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2018 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja od Pani Agnieszki Gajewskiej z pełnienia funkcji Członka Zarzą... czytaj więcej..

EBI

Aktualizacja informacji z Raportu nr 25/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku .

  Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 25/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, informuje, że w dniu 21 marca 2018 roku złożony został w Urzędzie Komi... czytaj więcej..

Roczne

GEU S.A. Raport roczny skonsolidowany raport za 2017 rok

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2017 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część sk... czytaj więcej..

Roczne

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2017 rok

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2017 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część rapor... czytaj więcej..

EBI

EBI Raport nr 3_2018 Uchwały NWZ

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgro... czytaj więcej..


EBI

2/2018 Daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach: Raport roczny jedn... czytaj więcej..


EBI

1/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 12 lutego 2018 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowe... czytaj więcej..


EBI

25/2017 Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjn... czytaj więcej..


EBI

24/2017 Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się w dniu 30 listopada 2017 r. okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywani... czytaj więcej..

Kwartalne

Korekta raportu kwartalnego GEU S.A. Q3 2017

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, niniejszym przekazuje korektę do raportu okresowego EBI nr 22/2017 z dn. 14.11.2017 r. za III kwartał 2017 roku. Korekta r... czytaj więcej..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2017

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku, zawie... czytaj więcej..

EBI

21/2017 Podpisanie przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Numer raportu: 21/2017, Data publikacji: 29 września 2017 Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 29 września 2017 roku podpi... czytaj więcej..


Wyników 1 - 30 z 190