ESPI

Raport 3/2018 Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2018 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w ... czytaj więcej..

EBI

Raport EBI nr 8/2018 – Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupa Exorigo-Upos S.A.

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) powiadamia, że w dniu 27 marca 2018 roku Spółka otrzymała informację o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego po rozpatrzeniu wniosku Spółki  z dni... czytaj więcej..

EBI

GRUPA EXORIGO-UPOS SA (7/2018) - EBI

  Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2018 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja od Pani Agnieszki Gajewskiej z pełnienia funkcji Członka Zarzą... czytaj więcej..

EBI

Aktualizacja informacji z Raportu nr 25/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku .

  Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 25/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, informuje, że w dniu 21 marca 2018 roku złożony został w Urzędzie Komi... czytaj więcej..

Roczne

GEU S.A. Raport roczny skonsolidowany raport za 2017 rok

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2017 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część sk... czytaj więcej..

Roczne

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2017 rok

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2017 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część rapor... czytaj więcej..

EBI

EBI Raport nr 3_2018 Uchwały NWZ

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgro... czytaj więcej..


EBI

2/2018 Daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach: Raport roczny jedn... czytaj więcej..

ESPI

1/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 12 lutego 2018 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowe... czytaj więcej..

EBI

1/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 12 lutego 2018 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowe... czytaj więcej..

ESPI

11/2017 Podpisanie niewiążącego porozumienia w sprawie zasadniczych warunków umowy (ang. „Heads of Terms”) dotyczących nabycia udziałów spółki Pierhouse Business Solutions LTD z siedzibą w Londynie

Grupa Exorigo-Upos S.A. („GEU”) informuje o podpisaniu w dniu 22 grudnia 2017 roku niewiążącego porozumienia w sprawie zasadniczych warunków umowy (ang. „Heads od Terms”), dotyczących:   &n... czytaj więcej..

EBI

25/2017 Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjn... czytaj więcej..

ESPI

10/2017 Informacja o rozwiązaniu przez znaczącego akcjonariusza umowy z Domem Maklerskim

Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2017 z dnia 25 września 2017 r. informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 r. powziął informację o  rozwiązaniu prz... czytaj więcej..

EBI

24/2017 Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się w dniu 30 listopada 2017 r. okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywani... czytaj więcej..

Kwartalne

Korekta raportu kwartalnego GEU S.A. Q3 2017

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, niniejszym przekazuje korektę do raportu okresowego EBI nr 22/2017 z dn. 14.11.2017 r. za III kwartał 2017 roku. Korekta r... czytaj więcej..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2017

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku, zawie... czytaj więcej..

EBI

21/2017 Podpisanie przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Numer raportu: 21/2017, Data publikacji: 29 września 2017 Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 29 września 2017 roku podpi... czytaj więcej..

ESPI

9/2017 Informacja o zawarciu przez znaczącego akcjonariusza umowy z Domem Maklerskim

Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2017 r. powziął informację o zawarciu przez akcjonariusza Spółki Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (dalej ... czytaj więcej..

ESPI

8/2017 Zawiadomienie o zamiarze sprzedaży akcji Spółki przez znaczącego akcjonariusza

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 21 września 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie ("Zawiadomienie") od znaczącego akc... czytaj więcej..

Kwartalne

GEU S.A. Raport Kwartalny Q2 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2017, Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego rap... czytaj więcej..

EBI

20/2017 GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2017

Numer raportu: 20/2017, Data publikacji: 14 sierpnia 2017 Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w form... czytaj więcej..

EBI

19/2017 Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

Numer raportu: 19/2017, Data publikacji: 09 czerwca 2017 Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku, Pan Mar... czytaj więcej..

EBI

18/2017 Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 18/2017, Data publikacji: 1 czerwca  2017 Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się okresem obowią... czytaj więcej..

EBI

17/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A.

Numer raportu: 17/2017, Data publikacji: 25 maja 2017 Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku otrzymał od Pana Andrze... czytaj więcej..

EBI

16/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 25 maja 2017 roku

Numer raportu: 16/2017, Data publikacji: 25 maja 2017 Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiado... czytaj więcej..

EBI

15/2017 GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2017

Numer raportu: 15/2017, Data publikacji: 25 maj 2017  Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w for... czytaj więcej..

ESPI

7/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Numer raportu: 7/2017, Data publikacji: 25 maja 2017 Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy ... czytaj więcej..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2017

Data publikacji: 12 maja 2017, Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu... czytaj więcej..

ESPI

6/2017 Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016

Nr raportu: 6/2017, Data publikacji: 12 maja 2017 Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 12 maja 2017 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników... czytaj więcej..

Wyników 1 - 30 z 179