EBI

21/2017 Podpisanie przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Numer raportu: 21/2017, Data publikacji: 29 września 2017 Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 29 września 2017 roku podpi... czytaj więcej..

EBI

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 25 września 2017 roku – Informacja o zawarciu przez znaczącego akcjonariusza umowy z Domem Maklerskim.

Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2017 r. powziął informację o zawarciu przez akcjonariusza Spółki Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (dalej ... czytaj więcej..

ESPI

Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 21 września 2017 roku - Zawiadomienie o zamiarze sprzedaży akcji Spółki przez znaczącego akcjonariusza.

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 21 września 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie ("Zawiadomienie") od znaczącego akc... czytaj więcej..

Kwartalne

GEU S.A. Raport Kwartalny Q2 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2017, Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego rap... czytaj więcej..

EBI

20/2017 GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2017

Numer raportu: 20/2017, Data publikacji: 14 sierpnia 2017 Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w form... czytaj więcej..

EBI

19/2017 Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

Numer raportu: 19/2017, Data publikacji: 09 czerwca 2017 Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku, Pan Mar... czytaj więcej..

EBI

18/2017 Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 18/2017, Data publikacji: 1 czerwca  2017 Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się okresem obowią... czytaj więcej..

EBI

17/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A.

Numer raportu: 17/2017, Data publikacji: 25 maja 2017 Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku otrzymał od Pana Andrze... czytaj więcej..

EBI

16/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 25 maja 2017 roku

Numer raportu: 16/2017, Data publikacji: 25 maja 2017 Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiado... czytaj więcej..

EBI

15/2017 GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2017

Numer raportu: 15/2017, Data publikacji: 25 maj 2017  Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w for... czytaj więcej..

ESPI

7/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Numer raportu: 7/2017, Data publikacji: 25 maja 2017 Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy ... czytaj więcej..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2017

Data publikacji: 12 maja 2017, Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu... czytaj więcej..

ESPI

6/2017 Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016

Nr raportu: 6/2017, Data publikacji: 12 maja 2017 Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 12 maja 2017 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników... czytaj więcej..

EBI

14/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 14/2017, Data publikacji: 28 kwietnia 2017 Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 25 maja 2017 roku na godzinę... czytaj więcej..

ESPI

5/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 5/2017, Data publikacji: 28 kwietnia 2017 Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 25 maja 2017 roku na godzinę ... czytaj więcej..

EBI

13/2017 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Numer raportu: 13/2017, Data publikacji: 19 kwietnia 2017  Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia... czytaj więcej..

ESPI

4/2017 Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

Numer raportu: 4/2017, Data publikacji: 12 kwietnia 2017 Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku Emite... czytaj więcej..

ESPI

3/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Numer raportu: 3/2017, Data publikacji: 12 kwietnia 2017 Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 12 kwietni... czytaj więcej..

EBI

12/2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Numer raportu: 12/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emit... czytaj więcej..

EBI

11/2017 Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016

Numer raportu: 11/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017  Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2017 roku Zwyczajne W... czytaj więcej..

EBI

10/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 5 kwietnia 2017 roku

Numer raportu: 10/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017,  Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do public... czytaj więcej..

ESPI

2/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Numer raportu: 2/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017 Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonarius... czytaj więcej..

EBI

9/2017 Roczny skonsolidowany raport za 2016 rok

Numer raportu: 9/2017, Data publikacji: 21 marca 2017 Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone ... czytaj więcej..

Roczne

GEU S.A. roczny skonsolidowany raport za 2016 rok

Data publikacji: 21 marca 2017, Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu... czytaj więcej..

EBI

8/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 8/2017, Data publikacji: 8 marca 2017,  Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2017 roku na go... czytaj więcej..

ESPI

1/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 1/2017, Data publikacji: 8 marca 2017 Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2017 roku na godzinę 1... czytaj więcej..

EBI

7/2017 Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 7/2017, Data publikacji: 7 marca 2017 Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emite... czytaj więcej..

EBI

6/2017 Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016

Numer raportu: 6/2017, Data publikacji: 3 marca 2017,  Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 3 marca 2016 roku do Ra... czytaj więcej..

EBI

5/2017 Roczny jednostkowy raport za 2016 rok

Numer raportu: 5/2017, Data publikacji: 3 marca 2017 Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do n... czytaj więcej..

Roczne

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2016 rok

Data publikacji: 3 marca 2017, Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI... czytaj więcej..

Wyników 1 - 30 z 162