Akcjonariat

Akcjonariusze Grupy Exorigo-Upos S.A. posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 12.04.2017