Drukarka fiskalna UPOS-FP20

Search

Drukarka UPOS-FP20 jest kompaktową, stacjonarną drukarką fiskalną, która łączy w sobie łatwość użytkowania i rozbudowaną funkcjonalność. Jest to pierwsza z drukarek Exorigo-Upos dostępna w wersji z zintegrowanym bądź wolnostojacym wyświetlaczem klienta, którego zaletą jest możliwość dowolnej aranżacji stanowiska kasowego.


Wysoką jakość i niezawodność pracy drukarki zapewnia mechanizm drukujący firmy Epson. Drukarka posiada mechanizm auto dopasowania do parametrów szuflady, co pozwala na podłączenie do niej większości dostępnych na rynku szuflad. Urządzenie zostało wyposażone w kilka uniwersalnych złączy. Drukarka posiada rozbudowany system grafik, które można wkomponować w wydruk paragonów i faktur fiskalnych jak również w wydruki niefiskalne. Niezwykle szeroki wybór formatek pozwala generować wydruki niefiskalne odpowiednio dopasowane do potrzeb użytkownika.


Zastosowanie mechanizmu firmy EPSON umożliwia:

 • wysoką bezawaryjność i stałą jakość wydruku na wszystkich rodzajach stanowisk kasowych,
 • przejrzysty i ergonomiczny wyświetlacz klienta,
 • cichą pracę urządzenia,
 • bezawaryjny obcinacz papieru i błyskawiczną wymianę rolki papieru (mechanizm easy load)

Firma Exorigo-Upos deklaruje, iż drukarka fiskalna UPOS-FP20 jest zgodna z postanowieniami poniższych aktów prawnych:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetyczne.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dania 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektronicznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektroniczny.

oraz z następującymi normami zharmonizowanymi:

 • PN-EN 60950-1:2007+A11:2009+A1:2011+A12:2011+A2:2014 – Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania podstawowe.
 • PN-EN 55022:2011 + Ap1:2013-07 - Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów.
 • PN-EN 55024:2011 +  A1:2015-08 Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów.
 • PN-EN 61000-4-2:2011 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-2: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne.
 • PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008+IS1:2009+A2:2011 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej.
 • PN-EN 61000-4-4:2013-05 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-4: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych.
 • PN-EN 61000-4-5:2014-10 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-5: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na udary.
 • PN-EN 61000-4-6:2014-04 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-6: Metody badań i pomiarów -- Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.
 • PN-EN 61000-4-11:2007 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia.
Ulotka Homologacja CE Delkaracja Zgodności Instrukcje Narzędzia Sterowniki Instrukcja podłączenia drukarki