EBI

9/2016 Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Numer raportu: 9/2016, Data publikacji: 29 kwietnia 2016, Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’) Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) ... read more..

EBI

8/2016 Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015

Numer raportu: 8/2016, Data publikacji: 25 kwietnia 2016, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Em... read more..

EBI

7/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015

Numer raportu: 7/2016, Data publikacji: 13 kwietnia 2016, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku, Zarząd... read more..

EBI

6/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015

Numer raportu 6/2016, Data publikacji: 1 kwietnia 2016 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocz... read more..

EBI

5/2016 Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ewentualnego wykorzystania funduszu dywidendowego

Numer raportu: 5/2016, Data publikacji: 11 marca 2016, Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 11 marca 2016 roku do Rady... read more..

Roczne

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2015 rok

Data publikacji: 11 marca 2016, Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2015 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EB... read more..

EBI

4/2016 GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2015 rok

Numer raportu: 4/2016, Data publikacji: 11 marca 2016, Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2015 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do... read more..

EBI

3/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2015

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 2 marca 2016 roku Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednos... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2015

Data publikacji: 15 lutego 2016, Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego rapor... read more..

EBI

2/2016 GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2015

Numer raportu: 2/2016 , Data publikacji: 15 lutego 2016, Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formi... read more..

EBI

1/2016 Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku – Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") inform... read more..

EBI

26/2015 Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015

Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku – Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015. Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z s... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015, Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego ra... read more..

EBI

25/2015 GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2015 nr 25/2015

Numer raportu: 25/2015, Data publikacji: 16 listopada 2015 Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w for... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2015

Data publikacji: 14 sierpnia 2015, Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego rap... read more..

EBI

24/2016 GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2015

Numer raportu: 24/2015, Data publikacji: 14 sierpnia 2015, Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w for... read more..

EBI

23/2015 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

Numer raportu: 23/2015, Data publikacji: 30 czerwca 2015, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej w... read more..


EBI

22/2015 Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Numer raportu: 22/2015, Data publikacji: 9 czerwca 2015, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 40... read more..


EBI

21/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 21/2015, Data publikacji: 3 czerwca 2015, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku o godzin... read more..

Roczne

GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za 2014 rok

Data publikacji: 3 czerwca 2015, Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznikach roczny skonsolidowany raport za 2014 rok. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego r... read more..

EBI

20/2015 Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Numer raportu: 20/2015, Data publikacji: 03 czerwiec 2015, 17:38 Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznikach roczny skonsolidowany raport za 2014 rok. Wszystkie załąc... read more..


EBI

19/2015 Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 19/2015, Data publikacji: 1 czerwca 2015, Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka"), informuje, iż w związku z kończącym się okresem obowią... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2015

Data publikacji: 15 maja 2015, Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu... read more..

EBI

18/2015 GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2015

Numer raportu: 18/2015, Data publikacji: 15 maja 2015, Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie ... read more..

EBI

17/2015 Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A. na nową kadencję

Numer raportu: 17/2015, Data publikacji: 12 maja 2015, Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dniu 12 maja 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową kaden... read more..

EBI

16/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A. na nową kadencję

Numer raportu: 16/2015, Data publikacji: 12 maja 2015, Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 12 ... read more..

EBI

15/2015 Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014

Numer raportu: 15/2015, Data publikacji: 12 maja 2015, Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 12 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgroma... read more..

Results 91 - 120 of 200