EBI

9/2017 Roczny skonsolidowany raport za 2016 rok

Numer raportu: 9/2017, Data publikacji: 21 marca 2017 Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone ... read more..

Roczne

GEU S.A. roczny skonsolidowany raport za 2016 rok

Data publikacji: 21 marca 2017, Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu... read more..

EBI

8/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 8/2017, Data publikacji: 8 marca 2017,  Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2017 roku na go... read more..


EBI

7/2017 Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 7/2017, Data publikacji: 7 marca 2017 Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emite... read more..

EBI

6/2017 Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016

Numer raportu: 6/2017, Data publikacji: 3 marca 2017,  Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 3 marca 2016 roku do Ra... read more..

EBI

5/2017 Roczny jednostkowy raport za 2016 rok

Numer raportu: 5/2017, Data publikacji: 3 marca 2017 Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do n... read more..

Roczne

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2016 rok

Data publikacji: 3 marca 2017, Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI... read more..

EBI

4/2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2016

Numer raportu: 4/2017, Data publikacji: 28 lutego 2017,  Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu roc... read more..

EBI

3/2017 Daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Numer raportu: 3/2017, Data publikacji: 31 stycznia 2017,   Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku... read more..

EBI

2/2017 Powołanie Członka Zarządu Grupy Exorigo – Upos S.A.

Numer raportu: 2/2017, Data publikacji: 9 stycznia 2017, Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarz... read more..

EBI

1/2017 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu emitenta

Numer raportu: 1/2017, Data publikacji: 2 stycznia 2017  Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z objęciem z dniem 2... read more..

EBI

21/2016 Podpisanie przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Numer raportu: 21/2016, Data publikacji: 28 grudnia 2016, Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2016 roku podpis... read more..

EBI

20/2016 Zmiany w składzie Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 20/2016, Data publikacji: 8 grudnia 2016, Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarzą... read more..

EBI

19/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 19/2016, Data publikacji: 8 grudnia 2016, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 roku, „Uprawniony Akcjonariusz” (§9 ust. 1 sta... read more..

EBI

18/2016 Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 18/2016, Data publikacji: 1 grudnia 2016, Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się okresem obowiąz... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2016

Data publikacji: 14 listopada 2016, Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego ra... read more..

EBI

17/2016 GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2016

Numer raportu: 17/2016, Data publikacji: 14 listopada 2016, Zarząd Grupy Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w fo... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2016

Data publikacji: 15 sierpinia 2016, Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego ra... read more..

EBI

16/2016 GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2016

Numer raportu: 16/2016, Data publikacji: 15 sierpnia 2016, Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w for... read more..

EBI

15/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 15/2016, Data publikacji: 14 czerwca 2016, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ... read more..

EBI

14/2016 Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015.

Numer raportu: 14/2016, Data publikacji: 14 czerwca 2016, Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne ... read more..

EBI

13/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku

Numer raportu: 13/2016, Data publikacji: 14 czerwca 2016, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej w... read more..


EBI

12/2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Numer raportu: 12/2016, Data publikacji: 18 maja 2016, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 18 maja 2016 roku otrzymał od Pana Jana ... read more..

EBI

11/2016 GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2016

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku, zawiera... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2016

Data publikacji: 16 maja2016, Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu ... read more..

EBI

10/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 16 maja 2016 roku- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał. Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.... read more..


Roczne

GK GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za 2015 rok

Data publikacji: 29 kwietnia 2016, Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’) Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznika... read more..

Results 61 - 90 of 200