EBI

16/2013 Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Numer raportu: 16/2013, Data publikacji: 21 sierpnia 2013, Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2013 roku Emitent dokonał wypłaty ... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2013

Data publikacji: 14 sierpnia 2013, Dokument w załączniku.   GEU S.A Raport kwartalny Q2 2013  ... read more..

EBI

14/2013 Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Numer raportu: 14/2013, Data publikacji: 16 lipca 2013, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emi... read more..

EBI

13/2013 Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Numer raportu: 13/2013, Data publikacji: 1 lipca 2013, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2013 informującego o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowe... read more..

EBI

12/2013 Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Numer raportu: 12/2013, Data publikacji: 30 czerwca 2013, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2013 informującego o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrot... read more..

EBI

11/2013 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupa Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 11/2013, Data publikacji: 28 czerwca 2013, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej w... read more..


EBI

10/2013 Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2012. Zamiar wypłaty przez Emitenta zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013

Numer raportu: 10/2013, Data publikacji: 20 czerwca 2013, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013 r. zgromadzenie wspólników Ex... read more..

EBI

9/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 9/2013, Data publikacji: 31 maja 2013, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 roku o godzinie ... read more..


EBI

8/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 8/2013, Data publikacji: 24 maja 2013, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu 23 maja 2013 roku, Zarząd Giełdy Papier... read more..

EBI

7/2013 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. na rynku NewConnect

Numer raportu: 7/2013, Data publikacji: 22 maja 2013, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie, („Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu 22 maja 2013 roku został złożony wnios... read more..

EBI

6/2013 Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Numer raportu: 6/2013, Data publikacji: 22 maja 2013, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie, („Emitent", „Spółka"), na podstawie komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartoś... read more..

EBI

5/2013 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 5/2013, Data publikacji: 20 maja 2013, Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 20 maja 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartośc... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2013

Data publikacji: 15 maja 2013, Dokument w załączniku.   Raport okresowy skonsolidowany oraz jednostkowy ... read more..

EBI

4/2013 Raport kwartalny Q1 nr 4/2013

Numer raportu: 4/2013, Data publikacji: 15 maja 2013, Raport Kwartaly Q1 2013... read more..

EBI

3/2013 Daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Numer raportu: 3/2013, Data publikacji: 13 maja 2013, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2013 roku będą publ... read more..

ESPI

EBI

2/2013 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu na NewConnect

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu na NewConnect Numer raportu: 2/2013, Data publikacji: 30 kwietnia 2013, Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w... read more..

EBI

1/2013 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu na NewConnect

Numer raportu: 1/2013, Data publikacji: 30 kwietnia 2013, Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2013 roku r. Giełda Pap... read more..

Results 181 - 200 of 200