EBI

15/2014 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z dnia 30 czerwca 2014

Numer raportu: 15/2014, Data publikacji: 30 czerwca 2014, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej w... read more..


EBI

14/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 14/2014, Data publikacji: 4 czerwca 2014, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku o godzin... read more..


Roczne

GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za 2013 rok

Data publikacji: 3 czerwca 2014  W załącznikach dokumenty.   Opinia i raport raport roczny skonsolidowany sprawozdanie finansowe... read more..

EBI

13/2014 GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za rok 2013

Numer raportu: 13/2014, Data publikacji: 3 czerwca 2014, Dokumenty w załącznikach Opinia i raport Skonsolidowane sprawozdanie... Raport roczny skonsolidowany ... read more..

EBI

12/2014 Wygaśnięcie i przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 12/2014, Data publikacji: 30 maja 2014, Zarząd Spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że z dniem 31 maja 2014r., wygasa umowa ze Spółką Rubicon ... read more..

EBI

11/2014 Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - korekta

Numer raportu: 11/2014, Data publikacji: 23 maja 2014, Korekta raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 23 maja 2014 roku „Wypłata przez Emitenta dywidendy za rok obrotowy 2013". W związku z niewskazanie... read more..

EBI

10/2014 Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy

Numer raportu: 10/2014, Data publikacji: 23 maja 2014, Wypłata przez Emitenta dywidendy za rok obrotowy 2013. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku, Zarząd spółki ... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2014

Numer raportu: 9/2014, Data publikacji: 15 maja 2014, Dokument w załączniku.   Raport kwartalny Q1 2014 ... read more..

EBI

9/2014 GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2014 nr 9/2014

Numer raportu: 9/2014, Data publikacji: 15 maja 2014, Raport w załączonym dokumencie.   Raport kwartalny Q1 2014 ... read more..

EBI

8/2014 Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2013

Numer raportu: 8/2014, Data publikacji: 28 kwietnia 2014, Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2014 roku Zwyczajne walne Zgromadze... read more..

EBI

7/2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 7/2014 , Data publikacji: 28 kwietnia 2014, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej ... read more..


EBI

6/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 6/2014, Data publikacji: 31 marca 2014, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku o godzini... read more..


EBI

5/2014 Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013

Numer raportu: 5/2014, Data publikacji: 21 marca 2014, Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 21 marca 2014 roku do Rady... read more..

Roczne

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2013 rok

Data publikacji: 21 marca 2014, W załacznikach dokumenty. Opinia i raport Sprawozdanie z działalności zarządu Roczny raport jednostkowy Sprawozdanie finansowe  ... read more..

EBI

4/2014 GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2013

Numer raportu: 4/2014, Data publikacji: 21 marzec 2014, 11:46 Dokumenty w dołączonych plikach.   Raport roczny Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności zarządu Opinia i rap... read more..

EBI

3/2014 Zmiana daty publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok 2013

Numer raportu: 3/2014, Data publikacji: 19 marca 2014, Dokument w dołączonym pliku.   Zmiana terminu publikacji raportu rocznego ... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2013

Data publikacji: 14 lutego 2014, Dokument w załączniku.   Raport kwartalny Q4 2013  ... read more..

EBI

2/2014 GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2013

Numer raportu: 2/2014, Data publikacji: 14 lutego 2014, Dokument w dołączonym pliku.   Raport kwartalny Q4 2013 ... read more..

EBI

1/2014 Daty przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Numer raportu: 1/2014, Data publikacji: 31 stycznia 2014, Dokument w dołączonym pliku.   Raport bieżący nr 1/2014 ... read more..


EBI

20/2013 Zawiadomienie o zarejestrowaniu połączeniu spółek zależnych Emitenta

Numer raportu: 20/2013, Data publikacji: 2 grudnia 2013, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2013 z dnia 8 października 2013 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2013

Data publikacji: 14 listopada 2013,   Dokument w załączniku.   Raport okresowy skonsolidowany oraz jednostkowy ... read more..

EBI

19/2013 GEU S.A. Raport kwartalny Q3 nr 19/2013

Numer raportu: 19/2013, Data publikacji: 10 listopada 2013, Dokument w dołączonym pliku.   Raport kwartalny Q3 2013 ... read more..

EBI

18/2013 Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek zależnych Emitenta

Numer raportu: 18/2013, Data publikacji: 8 października 2013, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („GEU", „Emitent") informuje o zamiarze połączenia się dwóch spółek 100% z... read more..


EBI

17/2013 Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013

Numer raportu: 17/2013, Data publikacji: 4 października 2013, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") zawiadamia, że zgodnie z informacją otrzymaną od Exorigo-Upos ... read more..

Results 151 - 180 of 200