EBI

14/2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 12 maja 2015 roku

Numer raportu: 14/2015, Data publikacji: 12 maja 2015, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wia... read more..
EBI

13/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 13/2015, Data publikacji: 15 kwietnia 2015, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 12 maja 2015 roku o godzin... read more..


EBI

12/2015 Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r.

Numer raportu: 12/2015, Data publikacji: 15 kwietnia 2015, Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki, zwołane... read more..


EBI

11/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 11/2015, Data publikacji: 25 marca 2015, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 21 kwietnia 2015 roku o godzi... read more..

EBI

10/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. na rynku NewConnect

Numer raportu: 10/2015, Data publikacji: 12 marca 2015, Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 marca 2015 roku, Zarząd Giełdy Pap... read more..

EBI

9/2015 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. na rynku NewConnect

Numer raportu: 9/2015, Data publikacji: 6 marca 2015, Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 06 marca 2015 roku został złożony wni... read more..

EBI

8/2015 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 8/2015, Data publikacji: 6 marca 2015, Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 05 marca 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartoś... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2014

Data publikacji: 16 lutego 2015, Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za IV kwa... read more..

EBI

7/2015 GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2014

Numer raportu: 7/2015, Data publikacji: 16 lutego 2015, Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolido... read more..

Roczne

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2014 rok

Data publikacji 11 luty 2015, Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2014 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI s... read more..

EBI

6/2015 Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wykorzystania funduszu dywidendowego

Numer raportu: 6/2015, Data publikacji: 11 lutego 2015, Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 11 lutego 2015 roku do R... read more..

EBI

5/2015 Roczny jednostkowy raport Grupa Exorigo-Upos S.A. za 2014 rok

Numer raportu: 5/2015, Data publikacji: 11 lutego 2015, Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2014 rok. Wszystkie Załączniki dołączone d... read more..

EBI

4/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2014

Numer raportu: 4/2015, Data publikacji: 9 lutego 2015, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego ... read more..

EBI

3/2015 Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Numer raportu: 3/2015, Data publikacji: 30 stycznia 2015, Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2015 roku będą p... read more..

EBI

2/2015 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Numer raportu: 2/2015, Data publikacji: 27 stycznia 2015, Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 27 stycznia 2015 roku został złożon... read more..

EBI

1/2015 Rejestracja akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Numer raportu: 1/2015 , Data publikacji: 14 stycznia 2015, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2015 r. otrzymał informację, że... read more..

EBI

22/2014 Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014

Numer raportu: 22/2014 , Data publikacji: 30 grudnia 214, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że zgodnie z informacją otrzymaną od Exorigo-Upos sp. ... read more..

EBI

21/2014 Złożenie wniosku o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie KDPW

Numer raportu: 21/2014 , Data publikacji: 23 grudnia 2014, Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 23 grudnia 2014 r. Spółka złożyła w Krajowym... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2014

Data publikacji: 14 listopada 2014, Dokument w załączniku.   Raport kwartalny Q3 2014 ... read more..

EBI

20/2014 GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2014

Numer raportu: 20/2014, Data publikacji: 14 listopada 2014, Dokument do pobrania w załączniku. Raport kwartalny Q3 2014 ... read more..

EBI

19/2014 Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki

Numer raportu: 19/2014, Data publikacji: 12 listopada 2014, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku oraz raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku, Zarzą... read more..

Kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2014

Data publikacji: 14 sierpnia 2014, Dokument w załączniku.   Raport kwartalny Q2 2014 ... read more..

EBI

18/2014 GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2014

Numer raportu: 18/2014, Data publikacji: 14 sierpnia 2014, Dokument w załączniku.   Raport kwartalny Q2 2014 ... read more..

EBI

17/2014 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Numer raportu: 17/2014, Data publikacji: 23 lipca 2014, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emiten... read more..

EBI

16/2014 Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dnia 30 czerwca 2014 roku uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Numer raportu: 16/2014, Data publikacji: 30 czerwca 2014, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emi... read more..

Results 121 - 150 of 200