Raport EBI 17/2018 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 sierpnia 2018 roku w Warszawie

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 sierpnia 2018 roku w Warszawie.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Martin Oxley
Prezes Zarządu

 

Uchwały podjęte 13.08.2018 NWZ