10/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 sierpnia 2018 roku

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2018 roku:

  1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 10.000.000, co stanowiło 100% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.08.2018 r. oraz stanowi 100% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 sierpnia 2018 roku reprezentowanych było łącznie 10.000.000 akcji z ogólnej liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 10.000.000 głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 100% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.


Martin Oxley
Prezes Zarządu