8/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015

Numer raportu: 08/2015

Data publikacji: 30 czerwca 2015,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku:

  1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.821.808, co stanowiło 92,97% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2015 r. oraz stanowi 88,22% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  2. Impera Capital S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 667.212, co stanowiło 7,03% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2015 r. oraz stanowi 6,67% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku reprezentowanych było łącznie 9.489.020 akcji z ogólnej liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.489.020 głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 94,89% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu