4/2017 Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

Numer raportu: 4/2017

Data publikacji: 12 kwietnia 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku Emitent otrzymał zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.


Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

____________________________

Martin Oxley
Prezes Zarządu