3/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Numer raportu: 3/2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2014 roku:

Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.635.475, co stanowiło 92,78% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.04.2014 r. oraz stanowi 86,35% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
Impera Capital S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 671.644, co stanowiło 7,22% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.04.2014 r. oraz stanowi 6,72% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2014 roku reprezentowanych było łącznie 9.307.119 akcji z ogólnej liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.307.119 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 93,07% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.