3/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Numer raportu: 3/2013

Data publikacji: 28 czerwca 2013,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku:

(1) Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.688.917, co stanowiło 93% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2013 r. oraz stanowi 86,89% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(2) Impera Capital S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 673.644, co stanowiło 7% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2013 r. oraz stanowi 6,77% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku reprezentowanych było łącznie 9.362.561 akcji z ogólnej liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.362.561 głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu