2/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2016

Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2016 roku:

  1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.821.808, co stanowiło 92,97% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r. oraz stanowi 88,22% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  2. Impera Capital S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 667.212, co stanowiło 7,03% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r. oraz stanowi 6,67% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku reprezentowanych było łącznie 9.489.020 akcji zwykłych na okaziciela z ogólnej liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.489.020 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 94,89% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu