2/2018 Daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach:

  1. Raport roczny jednostkowy za rok 2017 – w dniu 15 marca 2018 roku;
  2. Raport roczny skonsolidowany za rok 2017 - w dniu 15 marca 2018 roku.

Raporty kwartalne:

  1. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2018 roku - w dniu 14 maja 2018 roku;
  2. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2018 roku - w dniu 14 sierpnia 2018 roku;
  3. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2018 roku - w dniu 14 listopada 2018 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie § 6 pkt. 10a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", w związku z przyjętym terminem publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2017 rok, Emitent nie będzie publikował raportu jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2017 roku.

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".