18/2017 Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 18/2017, Data publikacji: 1 czerwca  2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na rzecz Spółki, umowa została wydłużona do 30 listopada 2017 r., poprzez zawarcie w dniu 31 maja 2017 r. aneksu, który obowiązywać będzie od dnia 1 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley
Prezes Zarządu