13/2017 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Numer raportu: 13/2017, Data publikacji: 19 kwietnia 2017 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w załączeniu przekazuje tekst jednolity statutu Spółki ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Treść ww. tekstu jednolitego statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Martin Oxley
Prezes Zarządu

tekst jednolity statusu Spółki