1/2017 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu emitenta

Numer raportu: 1/2017, Data publikacji: 2 stycznia 2017 

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z objęciem z dniem 2 stycznia 2017 roku, funkcji Prezesa Zarządu Exorigo – Upos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółki zależnej Emitenta, Pan Paweł Dudziuk złożył w dniu 2 stycznia 2017 roku rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Exorigo – Upos S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

____________________________

Martin Oxley
Prezes Zarządu