18/2016 Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 18/2016, Data publikacji: 1 grudnia 2016,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na rzecz Spółki, umowa została wydłużona do 31 maja 2017 r., poprzez zawarcie w dniu 30 listopada 2016 r. aneksu, który obowiązywać będzie od dnia 1 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu