6/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015

Numer raportu 6/2016, Data publikacji: 1 kwietnia 2016 roku,


Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego Emitenta za rok obrotowy 2015.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015, wyznaczony był na dzień 5 kwietnia 2016 roku.

Nowy termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2015 rok został ustalony na dzień 15 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu