17/2015 Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A. na nową kadencję

Numer raportu: 17/2015, Data publikacji: 12 maja 2015,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dniu 12 maja 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową kadencję dotychczasowego Prezesa Zarządu – Pana Pawła Dudziuka.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Pawła Dudziuka.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu