4/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2014

Numer raportu: 4/2015, Data publikacji: 9 lutego 2015,

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego Emitenta za rok obrotowy 2014.
Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2014 wyznaczony był na dzień 27 lutego 2015 roku.
Nowy termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2014 rok został ustalony na dzień 11 lutego 2015 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu