3/2015 Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Numer raportu: 3/2015, Data publikacji: 30 stycznia 2015,

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2015 roku będą publikowane w następujących terminach:

Raporty roczne:

Raport roczny jednostkowy za rok 2014 – w dniu 27 lutego 2015 roku;
Raport roczny skonsolidowany za rok 2014 - w dniu 03 czerwca 2015 roku.

Raporty kwartalne:

Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku - w dniu 16 lutego 2015 roku;
Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2015 roku - w dniu 15 maja 2015 roku;
Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015 roku - w dniu 14 sierpnia 2015 roku;
Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2015 roku - w dniu 16 listopada 2015 roku.

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu