17/2014 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Numer raportu: 17/2014, Data publikacji: 23 lipca 2014,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu przekazuje tekst jednolity statutu Spółki ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 lipca 2014 roku.

Treść ww. tekstu jednolitego statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu