13/2014 GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za rok 2013