18/2013 Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek zależnych Emitenta

Numer raportu: 18/2013, Data publikacji: 8 października 2013,

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („GEU", „Emitent") informuje o zamiarze połączenia się dwóch spółek 100% zależnych od Emitenta, tj. Exorigo – Upos Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółka przejmująca („EU Services") oraz Exorigo – Upos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółka przejmowana („Exorigo – Upos").

Zgodnie z ustalonym planem połączenia, połączenie nastąpi w myśl art. 492 § 1 pkt (1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Exorigo-Upos jako spółki przejmowanej na EU Services jako spółkę przejmującą w zamian za udziały, które EU Services wyda GEU jako jedynemu wspólnikowi Exorigo-Upos („Połączenie").

Przeniesienie majątku spółki przejmowanej Exorigo-Upos na spółkę przejmującą EU Services nastąpi w dniu rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia> wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Plan Połączenia

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu