9/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 9/2013, Data publikacji: 31 maja 2013,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect''

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu