GK GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za 2015 rok

Data publikacji: 29 kwietnia 2016,

Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznikach roczny skonsolidowany raport za 2015 rok. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok.

Załączniki:

  1. Roczny raport skonsolidowany za 2015 rok GK GEU S.A.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 GK GEU S.A.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 GK GEU S.A.
  4. Opinia i raport do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok GK GEU S.A.

Prezes Zarządu

Paweł Dudziuk

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Roczny raport skonsolidowany Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Zarządu Opinia i raport