Contact Form

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.
Invalid Input
Administratorami Pani/Pana danych osobowych są następujące Spółki: • Exorigo-Upos S.A., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000428347, NIP: 5252535950, REGON: 146251737; • FINTURE Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000635131, NIP: 5272778791, REGON: 365340724; • FINTURE.AI Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000785939, NIP: 5252789627, REGON: 383352469; dalej łącznie zwanymi Współadministratorami. Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan mogą się skontaktować drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@exorigo-upos.pl, lub pisemnie na adres Współadministratorów (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych). Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu, którym jest udzieleniu odpowiedzi osobie, której dane dotyczą, przez maksymalny okres 30 dni od daty udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby otrzymać odpowiedź na zapytanie. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy, tj. dostawcy usług IT, ochrony mienia czy kancelarii prawnym. Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności: • za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 jest odpowiedzialna Spółka Exorigo-Upos S.A.; • za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących praw jest odpowiedzialny Exorigo-Upos S.A. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów, tj. FINTURE Sp. z o.o. oraz FINTURE.AI Sp. z o.o., którzy przekażą Pani/Pana żądanie Exorigo-Upos S.A., w celu zrealizowania Pani/Pana żądania.

Exorigo-Upos S.A.

NIP: 5252535950, Regon: 146251737, KRS:0000428347, Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy: 73.800 000 zł

 

Are you our partner?

Contact Points

Warszawa Biuro
ul. Skierniewicka 10A,
01-230 Warszawa

+48 22 12 20 400 
(pon. - pt. w godz. 9:00 - 16:00)

Fax: +48 22 12 20 499

Print
Warszawa Biuro Serwisu
ul. Skierniewicka 10A,
01-230 Warszawa

 

 

Print
 

Biuro w Gliwicach
ul. Bojkowska 35, Budynek 2
44-100 Gliwice

+48 32 33 88 200

Fax: +48 32 33 88 211

Print
Magazyn Gliwice 
ul. Bojkowska 92,
44-141 Gliwice

 

 

Print
Oddział Białystok
ul. Legionowa 9/1 lok. 131
15-281 Białystok
Print
Oddział Kraków
ul. Garczyńskiego 5/1
31-524 Kraków
Print
Oddział Poznań
ul. Miętowa 23/1
62-064 Plewiska
Print
Oddział Wrocław
ul. Nabycińska 19
53-677 Wrocław
Print
 
 
Exorigo-Upos S.A.
organizační složka
Hrabinská 498/19
737 01 Český Těšín
Czech Republic

+420 774 090 006

OstravaHotline@exorigo-upos.pl

Print
biuro w Třincu
Nám. Svobody 528
739 61 Třinec
Czech Republic
 

 

 

Print
UPOS SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
Horná 116
022 01 Čadca
Slovakia

+421 949 208 395

slovakia@exorigo-upos.pl

Print
Exorigo-Ukraina CO LTD
Simona Petlury 28, biuro 208
01032 Kiev
Ukraina

+38 044 3590032

info.ua@exorigo.com

Print
Exorigo-Upos SRL
B-dul Ion Mihalache nr. 92 bl.44A2, et. 1 sector 1
Bucuresti
Romania

+48 603 111 891

Print