Jednolity Plik Kontrolny

Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Przedsiębiorstw wiąże się z koniecznością dostosowania i wyposażenia wewnętrznych systemów księgowo-administracyjno-magazynowych w nową funkcjonalność, która umożliwia generowanie dodatkowych raportów tzw. Jednolitych Plików Kontrolnych. Raporty te powinny zawierać dane z 5 obszarów działalności firmy takich jak: księgi rachunkowe, rejestr VAT, faktury sprzedaży i zakupu, wyciągi bankowe oraz operacje magazynowe.  

Jeśli posiadasz system Oracle EBS lub inne systemy finansowo księgowe, potrzebujesz pomocy przy stworzeniu i generowaniu Jednolitych Plików Kontrolnych, zapraszamy do kontaktu: sales@exorigo-upos.pl

Jesteśmy oficjalnym, certyfikowanym partnerem firmy Oracle. Nasz Zespół posiada bogatą wiedzę praktyczną, zgromadzaną w trakcie zrealizowanych projektów implementacji modułów finansowych Oracle EBS. Wiedza księgowo-finansowa oraz znajomość procesów biznesowych, jak również najlepszych praktyk branżowych wpływa na efektywne i sprawne przeprowadzenie analiz potrzeb i wymagań Klientów. Przeprowadzamy optymalizację procesów i reguł biznesowych, jak również tworzymy rozwiązania dedykowane uwzględniające specyfikę każdego Klienta.

Naszym Klientom możemy pomóc poprzez:

 • Analizę systemów i procesów oraz dostosowanie do generowania Jednolitych Plików Kontrolnych.
 • Administrowanie aplikacją w uzgodnionym zakresie.
 • Analizę i optymalizację procesów biznesowych.
 • Integrację systemu z różnymi źródłami danych (zaczytywanie danych do OF).
 • Integrację systemu z Hurtowniami danych, rozwiązaniami BI (eksport danych z OF).
 • Realizację rozszerzeń oraz modyfikację istniejących funkcjonalności.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń dla Użytkowników systemu oraz Administratorów systemu.
 • Przeprowadzanie testów aplikacji i rozwiązań kastomizowanych.
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz systemowej.
 • Realizację uzgodnionego SLA.
 • Bieżące wsparcie użytkowników – hot-line.
 • Utrzymanie aplikacji i interfejsów oraz naprawę błędów.
 • Reprezentowanie Klienta w kontaktach z Oracle Support.
 • Zarządzanie SO i bazą danych.
 • Wsparcie techniczne i systemowe. Proponujemy również, różne opcje realizacji serwisu, od pełnego outsourcingu usług wraz z hostingiem serwerów po wspieranie wybranych komponentów aplikacji.

Więcej informacji o Oracle EBS znajduje się pod linkiem.