Raporty okresowe

Raporty roczne

GEU S.A. roczny skonsolidowany raport za 2016 rok

21.03.2017

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2016 rok

03.03.2017

GEU S.A. roczny skonsolidowany raport za 2016 rok

Data publikacji: 21 marca 2017,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

Załączniki:

1. Roczny raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.

3. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej GEU S.A.  za rok 2016.

4. Opinia i Raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2016 rok

Data publikacji: 3 marca 2017,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2016 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2017 roku.
 

Załączniki:

 1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2016 rok
 2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2016 rok
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku
 4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

Podstawa prawna: § 5 pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

GK GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za 2015 rok

29.04.2016

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2015 rok

11.03.2016

GK GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za 2015 rok

Data publikacji: 29 kwiecień 2016,

Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznikach roczny skonsolidowany raport za 2015 rok. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok.

Załączniki:
1. Roczny raport skonsolidowany za 2015 rok GK GEU S.A.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 GK GEU S.A.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 GK GEU S.A.
3. Opinia i raport do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok GK GEU S.A.

Prezes Zarządu

Paweł Dudziuk

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2015 rok

Data publikacji: 11 marzec 2016,
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2015 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2015 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany 05 kwietnia 2016 roku.

Załączniki:
1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2015 rok
2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2015 rok
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku
4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu

Paweł Dudziuk

GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za 2014 rok

03.06.2015

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2014 rok

11.02.2015

GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za 2014 rok

Data publikacji: 03 czerwiec 2015,
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznikach roczny skonsolidowany raport za 2014 rok. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok.

Załączniki:

 1. Roczny raport skonsolidowany za 2014 rok GK GEU S.A.
 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za 2014 GK GEU S.A.
 3. Opinia i raport do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok GK GEU S.A.
   

Prezes Zarządu 
Paweł Dudziuk

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2014 rok

Data publikacji: 11 luty 2015,
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2014 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2014 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany 3 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, 16 lutego 2015 roku zostanie opublikowany skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku zawierający:

 • skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta,
 • skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oparte o zbadane sprawozdanie finansowe Emitenta oraz jeszcze nie zbadane sprawozdanie finansowe spółki zależnej, Exorigo-Upos sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za 2013 rok

03.06.2014

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2013 rok

21.03.2014

GEU S.A. Roczny skonsolidowany raport za 2013 rok

Data publikacji: 03 czerwiec 2014,
 

Dokumenty w załącznikach.

GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2013 rok

Data publikacji: 21 marzec 2014
 

W załącznikach dokumenty.

Raporty kwartalne

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2017

12.05.2017

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2016

14.11.2016

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2017

Data publikacji: 12 maja 2017,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2016

Data publikacji: 14 listopad 2016,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2016

15.08.2016

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2016

16.05.2016

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2016

Data publikacji: 15 sierpień 2016,

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2016

Data publikacji: 16 maj 2016,
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2015

15.02.2016

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2015

16.11.2015

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2015

Data publikacji: 15 luty 2016,
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2015

Data publikacji: 16 listopad 2015,
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2015

14.08.2015

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2015

15.05.2015

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2015

Data publikacji: 14 sierpień 2015, 17:58
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2015

Data publikacji: 15 maj 2015, 18:17
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2014

16.02.2015

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2014

14.11.2015

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2014

Data publikacji: 16 luty 2015, 18:28
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2014

Data publikacji: 14 listopad 2014, 17:48
 

Dokument w załączniku.

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2014

14.08.2014

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2014

15.05.2014

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2014

Data publikacji: 14 sierpień 2014, 11:09
 

Dokument w załączniku.

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2014

Numer raportu: 9/2014, Data publikacji: 15 maj 2014, 16:03
 

Dokument w załączniku.

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2013

14.02.2014

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2013

14.11.2013

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2013

Data publikacji: 14 luty 2014, 14:45
 

Dokument w załączniku.

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2013

Data publikacji: 14 listopad 2013, 14:03
 

Dokument w załączniku.

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2013

14.08.2013

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2013

15.05.2013

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2013

Data publikacji: 14 sierpień 2013, 16:50
 

Dokument w załączniku.

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2013

Data publikacji: 15 maj 2013, 16:17
 

Dokument w załączniku.