Kontakt GEU S.A.

Grupa Exorigo-Upos S.A.

ul. Kolejowa 5/7

01-217 Warszawa

tel.:+48 22 12 20 400

fax:+48 22 12 20 499

e-mail: relacjeinwestorskie@exorigo-upos.pl

Grupa Exorigo-Upos S.A. NIP: 5252535950, Regon: 146251737, KRS:0000428347, Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy: 73.800 000 zł