Sektor Finansowy

Zgromadzona przez nas wiedza oraz znajomość procesów biznesowych i najlepszych praktyk branżowych wpływa na efektywne i sprawne przeprowadzenie analiz potrzeb oraz wymagań naszych klientów. Jesteśmy certyfikowanym partnerem wielu wiodących światowych producentów sprzętu i oprogramowania, w swoim portfolio posiadamy również własne autorskie rozwiązania. Nasze zespoły ekspertów mają bogatą wiedzę praktyczną, zgromadzaną w trakcie licznie zrealizowanych projektów.

Przeprowadzamy optymalizację procesów i reguł biznesowych, jak również tworzymy rozwiązania dedykowane, uwzględniające specyfikę klienta oraz obszar jego działania. Zapewniamy rozwiązania IT w takich kluczowych dziedzinach jak: planowanie, zakup i logistyka, marketing i sprzedaż oraz analiza i rozliczenia. Wspieramy technologicznie klientów z takich sektorów jak: retail, bankowość, produkcja, czy ubezpieczenia.

Ile potrzeb tyle rozwiązań

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą naszych Usług.

Rozwiązania

Elektroniczny obieg dokumentów (EDM)

Zintegrowane rozwiązanie z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie

ARCHIBUS - Zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą

Kompleksowe wspomaganie zarządzania procesami Property Management i Facility Management

Elektroniczny obieg dokumentów (EDM)

Zintegrowane rozwiązanie z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie. Ułatwia efektywne zarządzanie procesami biznesowymi organizacji.

EDM (z ang. EDM – Electronic Document Management) to aplikacja służąca do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów w firmie.

Swoją funkcjonalnością wspiera procesy wewnętrzne, od administracji, poprzez finanse i controlling, aż do kadry zarządzającej.

Dzięki budowie modułowej EDM jest rozwiązaniem w pełni skalowalnym i dostosowującym się do wymagań zarówno administracyjnych, jak i biznesowych danej firmy.

Aplikacja EDM została stworzona z myślą o tych organizacjach, które poprzez zoptymalizowanie swoich procesów chcą postawić na oszczędność czasu i zasobów, a w efekcie na minimalizację swoich kosztów.

Moduły systemu EDM

 • eInvoice - moduł do obiegu i akceptacji faktur zakupowych;
 • ePurchase - pracowniczy portal służący do zamawiania materiałów, produktów i usługi, oraz ich elektronicznej akceptacji;
 • eContract - elektroniczne repozytorium wszelkich umów;
 • eExpense - pracowniczy portal typu “self service” służący rozliczeniu wszelkich kosztów, w tym delegacji i zaliczek;
 • eHoliday - moduł służący do zarządzania urlopami pracowników/zespołów;
 • eCapex - moduł do zarządzania wnioskami inwestycyjnymi.

ARCHIBUS - Zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą

Kompleksowe wspomaganie zarządzania procesami Property Management i Facility Management. System ARCHIBUS przeznaczony jest do zarządzania nieruchomościami, powierzchniami oraz infrastrukturą w obiektach różnej wielkości i przeznaczeniu.  ARCHIBUS to system, który daje możliwość obsługiwania wszystkich aspektów związanych z profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami własnymi, dzierżawionymi i przeznaczonymi pod wynajem. Systematyzuje informacje o wszystkich nieruchomościach, budynkach, lokalach i umowach najmu (razem z ewidencją dokumentów) w przejrzystej hierarchicznej strukturze.

ARCHIBUS wspiera zarówno procesy Facility Management, jak i Property Management w zakresie obsługi nieruchomości, umów najmu, analizy przychodów i kosztów, zarządzania projektami, obsługi technicznej, przeglądów okresowych, service desk, jak i procesy związane z obsługą powierzchni biurowych, produkcyjnych czy przemysłowych w połączeniu z pracownikami, urządzeniami, wyposażeniem i instalacjami. System ARCHIBUS jest w pełni zintegrowany z programem AutoCAD, umożliwiając łączenie informacji z miejscem którego dotyczy. Dzięki temu można uzupełniać raporty o informację graficzną, a jednocześnie utrzymywać aktualność danych dotyczących podkładów AutoCAD. Exorigo-Upos jest autoryzowanym partnerem biznesowym ARCHIBUS Inc. www.archibus.com.

System ARCHIBUS jest aplikacją modułową, czyli spośród bogactwa funkcjonalności systemu wybieramy te funkcje z których chcemy korzystać.

Podstawowe aplikacje w systemie ARCHIBUS to:

 • Zarządzanie portfolio nieruchomości (Real Estate Portfolio Management)
 • Zarządzanie powierzchniami (Space Planning & Management)
 • Obsługa techniczna (Building Operations)
 • Zarządzanie projektami (Project Management)
 • Zarządzanie wyposażeniem (Asset Management)
 • Środowisko i gotowość kryzysowa (Environmental & Risk Management)
 • Portal pracowniczy (Workplace Services)

Oracle EPM (Hyperion)

Wspiera firmy w kluczowych procesach zarządczych i w spełnianiu wymogów raportowych.

System ERP (Oracle EBS)

Zintegrowany system klasy ERP pokrywający większość obszarów biznesowych przedsiębiorstwa

Oracle EPM (Hyperion)

Grupa Exorigo-UPOS od wielu lat jest partnerem firmy Oracle, posiadamy certyfikacje w zakresie wdrożeń aplikacji z pakietu Oracle EPM (Enterprise Performance Management). Pakiet ten  wspiera firmy w kluczowych procesach zarządczych i w spełnianiu wymogów raportowych (takich jak raportowanie zarządcze, konsolidacja finansowa, sprawozdania statutowe i na giełdę w różnych standardach, planowanie i budżetowanie).

Kluczowe korzyści z wdrożenia Oracle EPM:

 • skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania planów operacyjnych i budżetów na wszystkich poziomach.
 • redukcja niezliczonych arkuszy kalkulacyjnych i zastępujemy je jednym, zintegrowanym rozwiązaniem budżetowo-planistycznym i kontrolingowym.

Pakiet Oracle EPM składa się następujących narzędzi:

 • Hyperion Financial Management (HFM)
  Konsolidacja finansowa, raportowanie w ujęciu statutowym oraz zarządczym.
 • Financial Data Quality Management (FDM)
  Automatyzacja raportowania z różnych systemów finansowych z mapowaniem kont zarządzanym przez biznes i mechanizmem
  zejścia do szczegółów (drill-through).
 • Hyperion Planning (HP)
  Planowanie i budżetowanie w przedsiębiorstwie oparte na wielowymiarowych strukturach. Obsługuje rozbudowane modele planistyczne i wspiera proces planistyczny w organizacji.
 • Oracle Business Intelligence (OBI)
  Pakiet do raportowania, analiz danych biznesowych oraz dashboardów menadżerskich.
 • Hyperion Essbase
  Wielowymiarowa i skalowalna baza danych do analiz i szybkiej kalkulacji danych.
 • Strategic Finance
  Wspiera tworzenie długoterminowych planów strategicznych.

System ERP (Oracle EBS)

Pakiet Oracle E-Business Suite R12 jest zintegrowanym systemem klasy ERP pokrywającym większość obszarów biznesowych przedsiębiorstwa. To najbardziej wszechstronny pakiet zintegrowanych globalnych aplikacji biznesowych, który oferuje:

 • kompletne, zintegrowane portfolio produktów do inteligentnej analizy danych,
 • najłatwiej przystosowalna platforma globalnej działalności,
 • najbardziej zorientowana na klientów strategia aplikacji.


Jedno „centrum sterowania” w całym przedsiębiorstwie
W maksymalnym wykorzystaniu zasobów firmy pomaga kompleksowe rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning – ERP), które pełni rolę „centrum sterowania” całej firmy. W tym „centrum sterowania” gromadzone są informacje o stanie prac realizowanych przez różne działy; z tych informacji mogą korzystać różne jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa. Informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne dla wszystkich osób, które ich potrzebują. EBS jest systemem przeznaczonym dla średnich i dużych przedsiębiorstw, bardzo dobrze sprawdza się w firmach wielooddziałowych i międzynarodowych. Umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej według różnych standardów: podatkowy, bilansowy, międzynarodowy (IFRS). Aplikacja Oracle EBS w wersji R12 wraz z tzw. Polską Lokalizacją posiada rekomendację Stowarzyszenia Księgowych z uzasadnienia decyzji przyznania certyfikatu wynika, że system w pełni umożliwia prowadzenie księgowości zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi dotyczącymi rachunkowości.

W wielu firmach i instytucjach nie są potrzebne wszystkie funkcje dostępne w typowym pakiecie ERP. Dlatego zazwyczaj takie pakiety są dostarczane w postaci modułowej. Doradzamy wdrożenie tylko niezbędnych modułów a później dodawanie następnych w miarę potrzeb.

Najczęściej wdrażane moduły z pakietu Oracle EBS to:

 • Finanse (OF): Księga Główna (GL), Zobowiązania (AP), Należności (AR), Zarządzanie Środkami Pieniężnymi (CM), Środki Trwałe (FA), e-TAX;
 • Kadry płace (HCM);
 • Zaopatrzenie (Zakupy);
 • Gospodarka magazynowa;
 • Sprzedaż;
 • Planowanie produkcji;
 • Zarzadzanie nieruchomościami;
 • Zarządzanie środkami (TCO).


Intranet

Wdrożenie i kastomizacja systemu Intranet umożliwi stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji wewnątrz firmy.

Aplikacje mobilne

Projektujemy i tworzymy aplikacje mobilne dostosowane do potrzeb naszych Klientów w technologiach IOS i Android...

Intranet

Wdrożenie i kastomizacja systemu Intranet umożliwi stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji wewnątrz firmy, w oparciu o zestaw narzędzi umożliwiających dostęp do nich z poziomu przeglądarki, dostepny jedynie na pracowników danej firmy.

Wdrażany przez Exorigo-Upos Intranet ma wiele korzyści i jest narzędziem przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jego szeroka funkcjonalność jest najbardziej odpowiednia dla firm o rozproszonej strukturze. Tworzy ona centralę informacji i ujednolicony system komunikacji dla firm z oddziałami, niekiedy położonymi w odległych od siebie lokalizacjach.

Aplikacje mobilne

Projektujemy i tworzymy aplikacje mobilne dostosowane do potrzeb naszych Klientów w technologiach IOS i Android. Piszemy je w natywnej technologii tych systemów, co przekłada się na wysoką wydajność, niezawodność oraz pozytywne doświadczenie użytkowników. Mamy doświadczony zespół, który świadczy usługi wysokiej jakości oraz kompleksową obsługę w zakresie aplikacji mobilnych. Oferujemy nieszablonowe rozwiązania i krótki czas realizacji projektów.


Zalety aplikacji mobilnych:

 • Wzrost potencjału nowych klientów, którzy szukają usług i produktów z wykorzystaniem smartfonów,
 • Aplikacje mobilne mogą pełnić ,
 • Dzięki zaawansowanej funkcjonalności aplikacje marketingowe i promocyjne,
 • Pozwalają , zbierając bezpośredni feedback od jej użytkowników,
 • Dają możliwość i pozwalają zarządzać komunikacją z nimi,
 • Usprawniają komunikację dzięki stałemu dostępowi do danych i możliwość wymiany informacji w dowolnym miejscu i porze.