Zarząd

Paweł Damian Dudziuk

Prezes Zarządu

Założyciel, większościowy udziałowiec, twórca pozycji rynkowej całej grupy kapitałowej. Od wielu lat związany z branżą informatyczną i sektorem retail.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz IESE Business School - University of Navarra.

 

Marcin Zimnicki

Członek Zarządu

Ze spółką UPOS System związany zawodowo od 2004 roku, obecnie członek zarządu spółki Exorigo-Upos Sp. z o.o. Bezpośrednio nadzoruje najważniejsze projekty informatyczne Grupy Exorigo-Upos.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Fizyki, specjalizacji Elektronika.

Agnieszka Gajewska

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowa

Związana z Grupą Exorigo-Upos od lipca 2016 roku, odpowiada za tworzenie i wdrażanie strategii finansowej, zarządzanie finansami i nadzór nad jej bieżącą działalność operacyjną.

Jest biegłym rewidentem, Prezesem Oddziału Regionalnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Warszawie.

Absolwentka SGH, ACCA w zakresie MSSF/MSR, certyfikowany wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wykładowca z dziedziny rachunkowości i finansów.