Periodical reports

Annual reports

GEU S.A. Annual report 2016

21.03.2017

GEU S.A. Annual report 2016

03.03.2017

GEU S.A. Annual report 2016

Data publikacji: 21 marca 2017,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport skonsolidowany za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

Załączniki:

1. Roczny raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.

3. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej GEU S.A.  za rok 2016.

4. Opinia i Raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GEU S.A. za rok 2016.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

GEU S.A. Annual report 2016

Data publikacji: 3 marca 2017,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2016 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2016 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2017 roku.
 

Załączniki:

 1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2016 rok
 2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2016 rok
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku
 4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

Podstawa prawna: § 5 pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Martin Oxley

Prezes Zarządu

GEU S.A. Annual report 2015

29.04.2016

GEU S.A. Annual report 2015

11.03.2016

GEU S.A. Annual report 2015

Data publikacji: 29 kwiecień 2016,

Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznikach roczny skonsolidowany raport za 2015 rok. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok.

Załączniki:
1. Roczny raport skonsolidowany za 2015 rok GK GEU S.A.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 GK GEU S.A.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 GK GEU S.A.
3. Opinia i raport do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok GK GEU S.A.

Prezes Zarządu

Paweł Dudziuk

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Annual report 2015

Data publikacji: 11 marzec 2016,
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2015 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2015 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany 05 kwietnia 2016 roku.

Załączniki:
1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2015 rok
2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2015 rok
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku
4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu

Paweł Dudziuk

GEU S.A. Annual report 2014

03.06.2015

GEU S.A. Annual report 2014

11.02.2015

GEU S.A. Annual report 2014

Data publikacji: 03 czerwiec 2015,
 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznikach roczny skonsolidowany raport za 2014 rok. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok.

Załączniki:

 1. Roczny raport skonsolidowany za 2014 rok GK GEU S.A.
 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za 2014 GK GEU S.A.
 3. Opinia i raport do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok GK GEU S.A.
   

Prezes Zarządu 
Paweł Dudziuk

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Annual report 2014

Data publikacji: 11 luty 2015,
 

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2014 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2014 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany 3 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, 16 lutego 2015 roku zostanie opublikowany skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku zawierający:

 • skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta,
 • skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oparte o zbadane sprawozdanie finansowe Emitenta oraz jeszcze nie zbadane sprawozdanie finansowe spółki zależnej, Exorigo-Upos sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Annual report 2013

03.06.2014

GEU S.A. Annual report 2013

21.03.2014

GEU S.A. Annual report 2013

Data publikacji: 03 czerwiec 2014,
 

Dokumenty w załącznikach.

GEU S.A. Annual report 2013

Data publikacji: 21 marzec 2014
 

Dokumenty w załącznikach.

Quarterly reports

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2017

12.05.2017

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2016

15.08.2016

GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2017

Data publikacji: 12 maja 2017,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Raport kwartalny Q2 2016

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Quarterly Report Q1 2016

16.05.2016

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2015

15.02.2016

GEU S.A. Quarterly Report Q1 2016

Data publikacji: 16 maj 2016
 

Dokument w załączniku.

GEU S.A. Raport kwartalny Q4 2015

Data publikacji: 15 luty 2016,
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2015

16.11.2015

GEU S.A. Quarterly Report Q2 2015

14.08.2015

GEU S.A. Raport kwartalny Q3 2015

Data publikacji: 16 listopad 2015,
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Quarterly Report Q2 2015

Data publikacji: 14 sierpień 2015, 17:58
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Quarterly Report Q1 2015

15.05.2015

GEU S.A. Quarterly Report Q4 2014

16.02.2015

GEU S.A. Quarterly Report Q1 2015

Data publikacji: 15 maj 2015, 18:17
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Quarterly Report Q4 2014

Data publikacji: 16 luty 2015, 18:28
 

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

GEU S.A. Quarterly Report Q3 2014

14.11.2015

GEU S.A. Quarterly Report Q2 2014

14.08.2014

GEU S.A. Quarterly Report Q3 2014

Data publikacji: 14 listopad 2014, 17:48
 

Dokument w załączniku.

GEU S.A. Quarterly Report Q2 2014

Data publikacji: 14 sierpień 2014, 11:09
 

Dokument w załączniku.

GEU S.A. Quarterly Report Q1 2014

15.05.2014

GEU S.A. Quarterly Report Q4 2013

14.02.2014

GEU S.A. Quarterly Report Q1 2014

Numer raportu: 9/2014, Data publikacji: 15 maj 2014, 16:03
 

Dokument w załączniku.

GEU S.A. Quarterly Report Q4 2013

Data publikacji: 14 luty 2014, 14:45
 

Dokument w załączniku.

GEU S.A. Quarterly Report Q3 2013

14.11.2013

GEU S.A. Quarterly Report Q2 2013

14.08.2013

GEU S.A. Quarterly Report Q3 2013

Data publikacji: 14 listopad 2013, 14:03
 

Dokument w załączniku.

GEU S.A. Quarterly Report Q2 2013

Data publikacji: 14 sierpień 2013, 16:50
 

Dokument w załączniku.

GEU S.A. Quarterly Report Q1 2013

15.05.2013

GEU S.A. Quarterly Report Q1 2013

Data publikacji: 15 maj 2013, 16:17
 

Dokument w załączniku.